Schilde wil ‘gezonde gemeente’ zijn

Gemeentebesturen ondertekenen charter ‘gezonde gemeente’

Donderdag 21 maart gingen Brecht, Malle, Zoersel, Schoten, Wijnegem, Zandhoven en Schilde opnieuw het engagement aan om een ‘gezonde gemeente’ te zijn.

De schepenen bevoegd voor gezondheid ondertekenden – net als bij de start van de vorige legislatuur begin 2013 – het charter ‘gezonde gemeente’. Dit betekent concreet dat de gemeenten hun preventief gezondheidsbeleid verder willen uitbouwen en een omgeving willen creëren die zowel inwoners, bezoekers als werknemers optimaal stimuleert om gezond te leven.

Ook al stijgt onze levensverwachting jaar na jaar en behoort ons zorgsysteem tot de beste ter wereld, toch blijven heel veel ziektes het gevolg van een ongezonde leefstijl en/of ongezonde omgeving. Ook de toenemende zorgvraag (omwille van de vergrijzing) en de steeds groter wordende gezondheidskloof maken dat preventie, meer dan ooit, belangrijk is.

Onder de naam ‘SIGO’ (Sociaal Intergemeentelijk Overleg) werken de gemeenten Brecht, Malle, Zoersel, Schoten, Wijnegem, Zandhoven en Schilde al langer samen rond gezondheidsbevordering en- beleid, zowel naar de ruime bevolking toe als naar kwetsbare doelgroepen in het bijzonder. SIGO is daarnaast ook een plek waar ideeën en praktijkvoorbeelden uitgewisseld worden.

 

 

Meer informatie
gezondheid@schilde.be